Åreknuter - Behandling

Behandling
Kirurgisk behandling, selv av enkle åreknuter uten hudproblemer, gir symptomlindring og bedring av livskvalitet. Pasienten kommer til legen på grunn av plager og synlige tegn - åreknutene. Legen planlegger behandling ut fra årsak. Mange får symptomlindring bare ved bruk av elastisk strømpe. Sykdom i de dype venene behandles med strømpe og kun unntaksvis med operasjon.

 
Operasjon
Operasjon utføres ved de fleste sykehus. Via et snitt i lyske eller knehase fjernes den syke venen ved at den trekkes ut (stripping). Utvidete sidegrener trekkes ut gjennom små kutt i huden.

 
Ved enkelte sykehus utføres operasjon med nyere teknikker. Disse metodene utføres gjennom innstikk i huden, veiledet av ultralyd. Et behandlingskateter føres inn i den syke venen. Med denne teknikken kan den syke åren lukkes igjen ved varmebehandling med radiofrekvensbølger, laserstråler eller vanndamp, eller kjemisk med skum. Utvidete sidegrener fjernes eventuelt gjennom små kutt i huden. Det er ennå ikke vist om de nye teknikkene er bedre enn den klassiske metoden.