Norsk Karkirurgisk Forening

Styret 2022-23:

 

Shakil Aslam (leder)
Sykehuset Østfold HF

Magne Torsteinsen (nestleder)
St Olavs Hospital HF

Linn Åldstedt Nyrønning (sekretær)
St Olavs hospital HF

Andreas Engen (økonomiansvarlig)
Haukeland Universitetssykehus HF

Simen Sæther (FUNK-representant)
Drammen Sykehus

Thore Borgenvik (nettansvarlig)
Sykehuset Østfold HF

Tord Skaaraas (styremedlem)
Sykehuset Østfold HF