Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF)

Styret 2020-21:

 

 

Øystein Hovi Rognerud (leder)

Oslo universitetssykehus HF / Sykehuset i Vestfold HF

 

Tord Skaaraas (nestleder)

Oslo universitetssykehus HF

 

Karin Solli (sekretær)

Haukeland universitetssykehus HF

 

Shakil Aslam (økonomiansvarlig)

Sykehuset i Østfold HF

 

Linn Å. Nyrønning (styremedlem og FUNK-representant)

St. Olavs hospital HF


Toril Rabben (styremedlem)

Oslo universitetssykehus HF