Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF)

Styret 2016-18:

 

Einar André Brevik (leder)
Sykehuset Innlandet HF
Hamar sykehus, Avd. for karkirurgi
 

Øystein Hovi Rognerud (sekretær)

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

 

Shakil Aslam (kasserer)

Sykehuset i Østfold, Kalnes

 

Synnøve Seljeskog (web-ansvarlig)
Akershus universitetssykehus
Kar- og Thoraxkirurgi avd.

 

Erik Mulder Pettersen (medlem)
Karkirurgisk-seksjon, Kirurgisk avdeling
Sørlandet Sykehus HF Kristiansand

Toril Rabben (vara-medlem)

Oslo Universitetssykehus, Aker

Karavdelingen