Vanlige spørsmål om hjernedrypp og slag

Spørsmål: Hva betyr ”drypp” og kan den tilstanden være farlig?

Svar: Et drypp er kortvarige lammelser eller nedsettelse av følelsen for eksempel i en arm, hånd, bein osv. Disse symptomene kan virke uskyldige, men kan føre til et hjerneslag. Derfor bør slike symptomer tas på alvor. Pasienten bør tilses innen 24 timer ved en slagenhet eller nevrologisk avdeling ved et sykehus. Det gjelder først og fremst å undersøke hva årsaken til dryppet er, idet symptomene kan komme fra hjertet eller fra pulsårene på halsen. Forsnevringer i halspulsåren kan gi blodpropp til hjernen (dette svar var noe langt og kronglete, vi må redigere det).


Spørsmål: Vil operasjon på halspulsårene føre til raskere bedring etter hjerneslag?

Svar: Nei, operasjonen utføres for å redusere risikoen for et nytt slag.  Følgetilstandene etter hjerneslaget påvirkes ikke av det operative inngrepet, men kan bedres spontant eller etter opptrening.


Spørsmål:  Kan jeg slutte med tabletter at halspulsåren er operert?

Svar: I noen tilfeller kan man redusere på bruken av ”blodfortynnende” medisin etter operasjonen.  Som regel vil det likevel være grunn til å fortsette med vanlige blodtrykksmedisiner, kolesterolsenkende medisin og en eller annen form for ”blodfortynnende” medisin fordi dette både beskytter blodårene til hodet, hjertet og andre steder i kroppen.


Spørsmål: Blir man svimmel av å ha trange halspulsårer?

Svar: Svimmelhet kan være vanskelig å beskrive, og kan oppleves som ustøhet eller følelse av at grunnen eller omgivelsene beveger seg.  Dette skyldes vanligvis ikke at hjernen får for lite blodtilførsel, og svimmelhet regnes vanligvis ikke som noen god grunn for å operere på trange halspulsårer med mindre det har opptrådt sammen med hjernedrypp eller slag.


Spørsmål: Bør alle trange halspulsårer opereres?

Svar: Pulsårer foran på halsen med uttalte forsnevringer som har gitt blodpropper til hjernen, vil vanligvis kunne opereres og gi effektiv beskyttelse mot nye blodproppepisoder.  Store pasientundersøkelser viser at den forebyggende effekten av å operere bort forsnevringer der man ikke har holdepunkter for gjennomgått drypp eller slag er liten.  Det betyr at risikoen ved inngrepet nærmest oppveier den fordelen man kunne ha hatt ved å forebygge et eventuelt framtidig slag. Vi har holdepunkter for at enkelte typer forsnevringer synes å være farligere enn andre, men mangler fortsatt sikker kunnskap om hvilke pasienter som vil ha mest nytte av en operasjon og hvilke som heller bare bør bruke medisiner alene.  Spørsmålet om operasjon eller ikke må derfor avgjøres av legen i samråd med pasienten selv.


Spørsmål: Legen min har funnet en suselyd på halsen min, bør jeg bli undersøkt med ultralyd?

Svar: Suselyd på halsen kan være forbundet med forsnevring på halspulsårene, men kan forekomme av andre årsaker.  Fravær av suselyd på halsen betyr ikke at halspulsårene er fri for forsnevringer.  Mange mener derfor at suselyd på halsen først og fremst indikerer at man kan ha økt risiko for aterosklerose i blodårene, og at man da skal tenke på fornuftig kosthold, mosjon, røykekutt og eventuelt milde ”blodfortynnende” medisiner og kolesterolsenkende tabletter.  Dersom man er sprek og kunne tenke seg at operasjon på halsen kan være aktuelt, kan det likevel være riktig å gjøre ultralydundersøkelse på halsen for å få fastslå om det foreligger en forsnevring eller ikke.  Hvis man mener at operasjon ikke vil bli aktuelt, er det ikke nødvendig å gjennomgå noen undersøkelse og dette gjelder særlig personer som er eldre enn 75 år.