Vanlige spørsmål om arteriesykdom

Spørsmål: Er gangsmerter pga åreforkalkning i beina en farlig tilstand? Må det behandles umiddelbart? Hvor stor er faren for koldbrann?

Svar:   De fleste har en gangdistanse på 50-100 meter. Det er meget få av dem med gangsmerter som utvikler koldbrann. Det viktigste i denne forbindelse er å slutte å røyke. Hvis man i tillegg driver regelmessig gangtrening er sjansen for koldbrann minimal.

Det er ingen grunn til å forhaste seg med operasjon eller utblokking av åreforkalkning i beina. Snakk med fastlegen. I første omgang kan det være aktuelt å bruke medisiner som påvirker åreforkalkningssykdommen. Dernest røykestopp for dem som røyker, og et systematisk gangtreningsprogram.


Spørsmål: En bilmekaniker er sykmeldt fordi han ikke klarer å arbeide med armene over horisontalt nivå. Spesielt ille er det hvis han skal arbeide under bilen. Etter kort tid faller den venstre armen ned og blir kraftløs.
Pasienten lurer på om han skal oppsøke homøopat eller om det finnes noe å gjøre med dette. Han har nå vært sykmeldt i over 6 måneder, men uten tegn til at dette bedres. Han har også fått fysikalsk behandling uten effekt.

Svar: Det bør utredes om det kan forekomme trykk på nervene til armen. Dette kan komme der hvor nervene går over første ribbein og særlig hvis det i tillegg foreligger en ekstra halsribbe eller kraftige bånd fra 7. halsvirvel og ned til 1. ribbein.

Kontakt fastlegen og drøft denne muligheten med ham. En vanlig klinisk undersøkelse kan i regelen sette en på sporet av diagnosen. Alternativt må det henvises til spesialist i karkirurgi. Mulige supplerende undersøkelsesmetoder kan være MR eventuelt supplert med nerveledningstest. Hvis diagnosen viser seg å være riktig finnes det muligheter for operasjon som kan fjerne symptomene.