Aneurismer - Behandling

Behandling

Mindre aneurismer (mindre enn 5 cm hos kvinner og 5,5 cm hos menn) ser en vanligvis an uten operasjon. Det er viktig at røykere kutter ut røyken så snart som mulig. Blodtrykket bør kontrolleres og hvis det foreligger høyt blodtrykk, bør dette bringes under kontroll. Etter samtale med fastlegen kan det også være aktuelt med medikamenter rettet mot åreforkalknings-sykdommen. Hvis aneurismet er større enn det som er nevnt ovenfor kan det være aktuelt å behandle det. Ved sykehusets poliklinikk vil en da vurdere pasienten, blant annet med blodprøver, røntgenundersøkelse, EKG, urinprøve, osv. for å vurdere hvorvidt en operasjon er å anbefale.

 

Operasjon for aortaaneurisme i magen

Hensikten med en operasjon er å hindre at utposningen brister. Ved operasjon settes det inn en kunstig blodåre (åreprotese). Disse er laget av et materiale som er meget sterkt (polyester eller teflon). Det finnes to måter å behandle aneurismer på. Den ene muligheten er åpen operasjon som nødvendiggjør full narkose og et snitt på magen.

 

Kateterbehandling

Den andre behandlingsmetoden er å føre protesen på innsiden av utposningen via et kateter i lyskepulsåren (stentgraft). Dette inngrepet gjøres med røntgengjennomlysning og i lokalanestesi.

Det er ulike forhold som spiller inn når en skal finne ut hvilken behandlingsmetode som er best for den enkelte pasient. CT-undersøkelse vil være avgjørende for å vurdere om det i det hele tatt er mulig å sette inn en åreprotese via lysken. Begge metoder har sine fordeler og ulemper, og resultatene på sikt er nokså like.

Åpen operasjon har vært brukt i årtier og et stort antall pasienter er behandlet. Det trengs få kontroller etter operasjonen. Imidlertid er det litt høyere risiko ved en slik operasjon enn ved stentgraftoperasjon. Stentgraftoperasjon ble første gang gjort i Norge i 1995 og en har derfor behandlet et mindre antall pasienter. Dessuten må pasienten kontrolleres etter 3, 6 og 12 måneder og årlig deretter. Kontrollene må blant annet gjøres med CT-undersøkelse.

 

Etter operasjonen

Etter operasjonen ligger pasienten oftest ca. 1 døgn på intensivovervåkings-avdeling hvor en registrerer blodtrykk, hjerterytme, pustefunksjon, smerter og andre forhold. Det tar noe lengre tid å komme seg etter en åpen operasjon enn etter stentgraftbehandling. Det er viktig å komme raskt i gang med aktivitet og opptrening etter operasjonen. I avdelingen oppfordres pasienten til å spasere omkring og etter hvert gå i trapper. Fysioterapeuten hjelper til med veiledning i forbindelse med aktivitet.

Når en kommer hjem er det viktig å fortsette mosjon, og turgåing er i så henseende glimrende. Start forsiktig og øk tempoet etter hvert. Det kan ta noen uker før man er helt i form igjen etter en åpen operasjon. Det går som regel noe raskere etter stentgraftbehandling. Etter åpen operasjon bør en ikke løfte tungt de første 10-12 ukene etter inngrepet. La andre utføre snømåking, plenklipping, bæring av tunge handleposer osv.

Det er særdeles viktig at en slutter å røyke, helst minst 2 måneder før en eventuell operasjon. Røyking er en viktig medvirkende faktor til utvikling av aortaaneurisme og andre sykdommer i åresystemet. Benytt sjansen til å stumpe røyken. Spør om råd ved avdelingen eller søk råd på www.helsedirektoratet.no/tobakk.